می 7, 2022

دیدار با آقای رونالد لومامبا

می 2, 2022

ملاقات با سفارت کشور کنیا

می 1, 2022

دیدار با نماینده شرکت ما در ساحل عاج

آوریل 30, 2022

دیدار با رئیس مجلس گینه بیسائو