می 9, 2023

ایران اکسپو

می 11, 2022

مرکز تجاری ایران در آفریقا

می 7, 2022

دیدار با آقای رونالد لومامبا

می 2, 2022

ملاقات با سفارت کشور کنیا

می 1, 2022

دیدار با نماینده شرکت ما در ساحل عاج

آوریل 30, 2022

دیدار با رئیس مجلس گینه بیسائو

آوریل 17, 2022

ملاقات با سفارت نیجریه

آوریل 8, 2021

test

آوریل 3, 2021

بستر سازی قرارداد تولید و برون سپاری